Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων του Γυμνασίου

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και διαλειμμάτων του σχολείου μας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η διευθύντρια

Δρ. Ελένη Μούζουρα

Φιλόλογος-Ψυχολόγος