Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στους Ομίλους Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσουν δώδεκα (12) Όμιλοι Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πληροφορίες για τους ομίλους μπορείτε να λάβετε παρακάτω και από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) ομίλους εβδομαδιαίως και ενθαρρύνονται να δηλώσουν δύο (2) ή τρεις (3) εναλλακτικές επιλογές καθώς η υλοποίηση των ομίλων εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες.

 

Έκδοση του περιοδικού, "European Pupils Magazine – History of Science and Technology"

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Νικόλαος Γεωργολιός

Ώρες την εβδομάδα: 2
Σύνολο μαθητών: 12
Πιθανότερη ημέρα η Δευτέρα, μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος.

Το σχολείο μας συμμετέχει εδώ και δώδεκα χρόνια στην έκδοση ενός διεθνούς μαθητικού περιοδικού (EPM - European Pupils Magazine – History of Science and Technology), σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία. Στο περιοδικό αρθρογραφούν μαθητές από όλο τον κόσμο στη μητρική τους γλώσσα και στα αγγλικά.

Στον όμιλο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη συγγραφή άρθρων που αφορούν κυρίως την Ιστορία των Επιστημών αλλά και διαφόρων άλλων στηλών (π.χ. fun pages), και κυρίως με τον τρόπο που γίνεται η άντληση πληροφοριών για να γραφεί ένα άρθρο.

Θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση πειραμάτων και μικρών ερευνών, το υλικό των οποίων θα χρησιμοποιηθεί στο περιοδικό, αλλά και σε μαθητικά συνέδρια. Θα γνωρίσουν τους συνεργάτες μας στις άλλες χώρες και θα επικοινωνούν με αυτούς διαδικτυακά και ενδεχομένως να συμμετάσχουν σε συνάντηση δια ζώσης.

Προϋπόθεση να ξέρουν καλά αγγλικά και να είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές.

 

Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Ευθύμιος Μαυρογεωργιάδης

Ώρες εβδομαδιαίως: 4
Ημέρες: Τρίτη και Πέμπτη
Ώρα: 14:20 – 15:50
Τάξεις: Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Ο Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας προσφέρει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται ήδη στο επίπεδο Β1 αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) τη δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους προκειμένου να προσεγγίσουν το επίπεδο Β2 (Lower). Θα γίνουν δεκτοί 11-15 μαθητές από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου μετά από διαγνωστική εξέταση. Οι συμμετέχοντες μαθητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα διδακτικό αντικείμενο στα αγγλικά στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης CLIL (Συνδυασμένη διδασκαλία ξένης γλώσσας και διδακτικού αντικειμένου). Για φέτος προγραμματίζεται η εξοικείωση με τη Χημεία.

 

Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ευρυδίκη Παπαγιάννη

Ώρες την εβδομάδα: 2+2

Σκοπός του ομίλου είναι η εμβάθυνση και ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας με έμφαση στον προφορικό λόγο των μαθητών στη γαλλική γλώσσα και η ανάπτυξη των πολιτιστικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων του μαθητή σε σχέση με την μητρική και την ομιλούμενη ξένη γλώσσα.

Επίσης ο όμιλος στοχεύει στην σύνδεση του μαθήματος των γαλλικών στο σχολείο με την πιστοποίηση γλωσσομάθειας μέσα από την ενίσχυση της ανάπτυξης προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου).

Ο όμιλος θα λειτουργήσει σε δύο επίπεδα:

  • Δευτέρα 2.15 – 3.45 επίπεδο Α (τμήμα μαθητών με γνώση γαλλικής γλώσσας επιπέδου Α1+ τουλάχιστον, δηλαδή μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και μαθητές Λυκείου)
  • Τετάρτη 2.15 – 3.45 επίπεδο Β (τμήμα προχωρημένων, που έχουν τουλάχιστον γνώσεις επιπέδου Α2)

Ο όμιλος θα δεχτεί συνολικά 20 μαθητές. Η επιλογή και κατάταξη ανά επίπεδο θα εξαρτηθεί από το επίπεδο γαλλικής των ενδιαφερόμενων. Οι ημέρες ανά επίπεδο μπορεί επίσης να αντιστραφούν ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

 

Όμιλος Γερμανικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Χατζηγιώση

Ώρες την εβδομάδα: 4
Ημέρες: Δευτέρα και Τετάρτη
Ώρα: 14:20 – 15:50
Τάξεις: Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α´ Λυκείου
Σύνολο μαθητών που θα γίνουν δεκτοί: 15-18 ανά επίπεδο

Ο όμιλος θα λειτουργήσει σε δύο επίπεδα Α1 και Α2 σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης και στοχεύει στην καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών/τριών ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Οι μαθητές/-τριες εξοικειώνονται επίσης με πολυποίκιλα μέσα επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα μέσα από γλωσσικά εργαστήρια με στόχο να γνωρίσουν τον γερμανικό πολιτισμό και την γερμανική κουλτούρα και να αποκτήσουν την γλωσσική επάρκεια ανάλογα με το επίπεδο.

Θα γίνουν δεκτοί μαθητές/-τριες από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου μετά από διαγνωστική εξέταση. Επιπλέον τα μέλη του Ομίλου μετά από κατάλληλη προετοιμασία μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας στη Γερμανική Γλώσσα στο επίπεδο Α1 ή Α2. Θα γίνουν τέλος δεχτοί και μαθητές του Λυκείου.

 

Όμιλος Δημιουργικότητας «Παίζουμε Θέατρο;»

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ζαρκογιάννη Εύα (ΠΕ 02)

Ώρες την εβδομάδα: 2
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 14:15 – 15:45

Στόχος του Ομίλου, ο οποίος θα λειτουργήσει για 5η χρονιά, είναι η ενίσχυση του λόγου και των εκφραστικών μέσων των μαθητών/τριων μέσα από τη θεατρική πράξη. Οι μαθητές/τριες θα ασκηθούν στην παραγωγή λόγου μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, θα εμπλουτίσουν τα εκφραστικά τους μέσα, θα «παίξουν» υποδυόμενοι ρόλους και θα εμπλακούν στα στάδια της οπτικοακουστικής υλοποίησης μιας μαθητικής θεατρικής παράστασης.

Προσκαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου με προτεραιότητα τη Β και τη Γ Γυμνασίου, αλλά και αριθμός μαθητών/τριών της Α΄ Λυκείου του Πειραματικό ΓΕΛ από τους περσινούς συμμετέχοντες. Ο Όμιλος θα υλοποιηθεί με 10-20 συμμετέχοντες/ουσες, ενώ οι συναντήσεις του θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 14:15.

 

Όμιλος «Μαθητικό Ραδιόφωνο»

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιαγκούλης Νικόλαος, Πληροφορικός

Ώρες την εβδομάδα: 2
Σύνολο μαθητών: 16
Πιθανή ημέρα η Δευτέρα μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος.

Σκοπός του ομίλου Ραδιοφώνου είναι ο γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) μέσα από το ραδιόφωνο. Οι μαθητές/τριες μεταξύ άλλων μαθαίνουν την εξέλιξη και όλη την οργάνωση και λειτουργία του ραδιοφώνου. Λαμβάνουν την απαραίτητη δημοσιογραφική και τεχνική κατάρτιση ώστε να είναι ικανοί να συνεργαστούν μεταξύ τους για τη δημιουργία ραδιοφωνικών εκπομπών, ηχογραφημένων ή ζωντανών, αλλά και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Μαζί  με την καθοδήγηση από έγκριτους δημοσιογράφους, ο υπεύθυνος καθηγητής, ως συν-ιδρυτής «European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο» από το 2010, μεταδίδει τη γνώση εμπειρία στους μαθητές/τριες.

Στόχοι αποτελούν τα παρακάτω: να κατανοήσουν το τεχνολογικό υπόβαθρο του ραδιοφώνου και κυρίως του διαδικτυακού, να γνωρίσουν το European School Radio, να μάθουν τα είδη εκπομπών, την όλη τη διαδικασία παραγωγής ραδιοφωνικών σποτ και εκπομπών, να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, να σχεδιάζουν μια εκπομπή ανάλογα με τη θεματολογία, να επιλέγουν την κατάλληλη μουσική επένδυση, να ευαισθητοποιηθούν ως προς το κοινωνικό περιεχόμενο των εκπομπών, να συνεργάζονται, να κρίνουν, να απορρίπτουν ή να αποδέχονται ειδήσεις και πληροφορίες, να εξοικειωθούν με τη συγγραφή και την προφορική παρουσίαση των εκπομπών τους, να συνεργάζονται μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, να εμπνευστούν από προηγούμενες δημιουργίες μαθητών, να μάθουν από επαγγελματίες δημοσιογράφους. Θα γίνουν συνεργασίες και με άλλους Ομίλους, για παράδειγμα ξένων γλωσσών και ρητορικής.

Οι μαθητές που θέλουν να ασχοληθούν με τα ΜΜΕ μπορούν να συμμετέχουν.  Προϋπόθεση αποτελεί να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Διαδικτύου, να κάνουν άριστη χρήση ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών. Προηγούμενη εμπειρία/συμμετοχή λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για την επιλογή.

 

Όμιλος «Παιχνίδια Λέξεων και Δημιουργική Γραφή»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ξανθοπούλου Δέσποινα (ΠΕ 02)

Ώρες την εβδομάδα: 2
Hμέρα λειτουργίας του Ομίλου: Κάθε Τρίτη 14.15-15.45 (μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου)
Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Α΄ και Β΄ Γυμνασίου (κατόπιν επιλογής)
Σύνολο μαθητών: 10-15

Οι μαθητές με αφορμή ένα λογοτεχνικό κείμενο, μια εικόνα, μια ταινία ή μια είδηση, που τους έκανε εντύπωση, εμπλέκονται δημιουργικά σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου. Στόχος του ομίλου είναι να προκαλέσει την συναισθηματική ανταπόκριση κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, να καλλιεργήσει, να βελτιώσει και να οξύνει τις αναγνωστικές και εκφραστικές ικανότητες των μαθητών Ο μαθητής με την ανάγνωση και τη δημιουργική γραφή ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλοπάτια της ωρίμανσης, μαθαίνει να σκέφτεται, να κρίνει αυτό που διαβάζει, να του δίνει το δικό του νόημα, να συνεργάζεται. Ακούει την άποψη των άλλων παιδιών, ξαναγράφει το κείμενό του, αν χρειαστεί, παίζει με τις λέξεις, μεταμορφώνει τι κείμενο σε ποίημα, το ποίημα σε πεζό κείμενο, το διήγημα σε τραγούδι.  Ταυτόχρονα, έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς λογοτεχνίας, φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής.

 

Όμιλος Φωτογραφίας

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Μιχάλης (ΠΕ 02)

Ώρες την εβδομάδα: 2
Ημέρα: Δευτέρα (μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου)
Σύνολο μαθητών: 10-20
Ο όμιλος απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας και με την τεχνική της φωτογραφικής λήψης. Να εξοικειωθούν με το διάφραγμα του φακού, με την ταχύτητα λήψης και το iso, αποκτώντας την εμπειρία των ρυθμίσεων ανάλογα με τις φωτιστικές συνθήκες και το κάδρο που θέλουν να δημιουργήσουν. Να διαπιστώσουν μέσα από τον πειραματισμό το είδος της φωτογραφίας που τους ταιριάζει, να χαρούν τη φωτογραφία ως μέσο δημιουργίας προσωπικών έργων τέχνης, να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν το έργο μεγάλων Ελλήνων και ξένων φωτογράφων, εμπλουτίζοντας την εικαστική τους παιδεία και καλλιεργώντας την αισθητική τους.

 

Παίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μιχάλης Μπλέκας

Πιθανότερη ημέρα η Τρίτη μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος (θα εξαρτηθεί από τις δηλώσεις των υποψήφιων μαθητών)
Θεματική: Πειραματισμοί πάνω σε φαινόμενα των φυσικών επιστημών
Ο όμιλος φυσικών επιστημών απευθύνεται στους μαθητές της Β' Γυμνασίου.

Στόχοι: Οι μαθητές εξασκούν τις πειραματικές τους δεξιότητες και την επιστημονική τους φαντασία και μέσω συνεργασίας σε ομάδες καλούνται να απαντήσουν σε πλήθος ερωτημάτων που αφορούν διαφορετικές κάθε φορά ενότητες των φυσικών επιστημών. Αυτό το επιτυγχάνουν κατασκευάζοντας πειραματικές διατάξεις με κατάλληλα υλικά και εφαρμόζοντας την επιστημονική-δειρευνητική μέθοδο προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ορθότητα της κρίσης τους πάνω στα δοσμένα επιστημονικά ερωτήματα. Οι παράγοντες "δημιουργικότητα - φαντασία" και "παιχνίδι - πειραματισμός" κυριαρχούν στις συγκεντρώσεις αυτού του ομίλου ενώ στην επίλυση των εκάστοτε φύλλων εργασίας οδηγούνται οι μαθητές μέσω μεθοδικότητας, ακρίβειας και αναλυτικής σκέψης. Παράλληλα, οι ίδιες προϋποθέσεις οδηγούν τους μαθητές στην επιτυχή συμμετοχή τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς και δράσεις Φυσικών Επιστημών (θεωρητικές ή/και πειραματικές).

 

Ρομποτική: Game Based Learning - Μαθαίνω μέσω παιχνιδιού

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γλαμπεδάκης Ευτύχιος

Ημέρες/Ώρες λειτουργίας εβδομαδιαίως: 2 ώρες - Η ημέρα θα οριστεί μετά από συνεργασία με συνεργάτες και διαθεσιμότητα του εργαστηρίου πληροφορικής, κατά πάσα πιθανότητα Παρασκευή
Σύνολο μαθητών που θα γίνουν δεκτοί: από 10 έως 15
Μαθητές που μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Β´ και Γ´ τάξη του Γυμνασίου
Τρόπος εισαγωγής: Επιλογή από τον εκπαιδευτικό και τους συνεργάτες του

Στόχοι: Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της εφευρετικότητας ώστε οι μαθητές:

 • να εξοικειωθούν με την ρομποτική
 • να προετοιμαστούν για συμμετοχή στο εκθεσιακό και διαγωνιστικό μέρος του Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής που θα διοργανώσει το σχολείο μας

 

Σκακιστικός Όμιλος Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Παπαθωμά Πόπη

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη 14:15΄-15:45΄
Μαθητές/τριες Α´, Β´ και Γ´ Γυμνασίου
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 14

Στόχοι:

 • Γνωριμία & εκμάθηση σκακιού (ως παιχνίδι και ως άθλημα) και βελτίωση ήδη υπαρχόντων γνώσεων/δεξιοτήτων.
 • Προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων και βελτίωση γνωστικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων των
  μαθητών/τριων, με σκοπό την ενίσχυση της κριτικής, υπολογιστικής και στρατηγικής σκέψης.
 • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και ευρύτερων επικοινωνιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριων.
 • Συμμετοχή σε ενδοσχολικά και σε τοπικά πρωταθλήματα σκακιού.

 

«Τίς ἀγορεύειν βούλεται;» Η δύναμη του λόγου ως σημαντική δεξιότητα για τον πολίτη του 21ου αιώνα

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Θεοδωρίδου Ελπίδα

Ώρες την εβδομάδα: 2 ώρες
Hμέρα λειτουργίας του Ομίλου: Τετάρτη ή Πέμπτη (μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου)
Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Α’ και Β’ Γυμνασίου (κατόπιν επιλογής)

Ο Όμιλος με τίτλο «Τίς ἀγορεύειν βούλεται;» συνεχίζει την παράδοση του Ομίλου «Λόγος και Έκφραση» που λειτουργεί στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εδώ και δεκατρία χρόνια. Στο πλαίσιο των συναντήσεων οι μαθητές θα καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία, τη δημιουργική τους φαντασία αλλά  και τις δεξιότητές τους τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, με απώτερο στόχο όχι μόνο να βελτιώσουν την επίδοσή τους στο γλωσσικό μάθημα, αλλά και να αποκτήσουν τα απαιτούμενα εφόδια για τη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών. Ειδικότερα, θα γνωρίσουν τους κανόνες και θα εξασκηθούν σε όλα τα ρητορικά αγωνίσματα (διττοί λόγοι, αυθόρμητος λόγος, προτεπτικός λόγος, εκφραστική ανάγνωση), θα εξοικειωθούν με τους βασικότερους τρόπους πειθούς και θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να συμμετάσχουν σε διασχολικούς ρητορικούς αγώνες, στους οποίους κατά τα τελευταία χρόνια διακρίνονται αρκετοί μαθητές του σχολείου μας.

 

Αίτηση συμμετοχής σε Όμιλο Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Powered by BreezingForms