Προσωπικό σχολικού έτους 2023-2024

Προσωπικό σχολικού έτους 2023-2024

Το προσωπικό του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2023-2024 έχει όπως φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση, η οποία θα ενημερώνεται όποτε προκύπτουν αλλαγές.

 • Γλαμπεδάκης Ευτύχιος, Διευθυντής (ΠΕ86-Πληροφορικής)
 • Γεωργολιός Νικόλαος, Υποδιευθυντής (ΠΕ04.02-Χημικός)
 • Γιαγκούλης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός (ΠΕ86-Πληροφορικής)
 • Ζαρκογιάννη Ευανθία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02-Φιλόλογος)
 • Θεοδωρίδου Ελπίδα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02-Φιλόλογος)
 • Μανάρας Νικόλαος, Εκπαιδευτικός (ΠΕ03-Μαθηματικός)
 • Ματσιώρη Άννα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ09-Οικονομολόγος)
 • Μαυρογεωργιάδης Ευθύμιος, Εκπαιδευτικός (ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας)
 • Μπλέκας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός (ΠΕ04.01-Φυσικός)
 • Ξανθοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02-Φιλόλογος)
 • Παπαγιάννη Ευρυδίκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας)
 • Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02-Φιλόλογος)
 • Παπαθωμά Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ84-Ηλεκτρονικός)
 • Χατζηγιώση Μαρία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας)
 • Λαμπριανίδου Βέρα, Καθαρίστρια
 • Παπαδοπούλου Χριστίνα, Καθαρίστρια