Εργαστήρια δεξιοτήτων 2020-2021: 4ος θεματικός κύκλος

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. Φ.7/86136/ΓΔ4/6-7-2020 (ΦΕΚ 2847/Β/13-7-2020) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίστηκε να εφαρμόσει την πιλοτική δράση "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Παρακάτω δημοσιεύεται ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από κινητικά παιχνίδια συμπερίληψης που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο του 4ου Θεματικού Κύκλου "Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία". Το πλήρες υλικό καθώς και τα portfolios των μαθητών/τριων είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Microsoft Office 365 Education (Microsoft Teams) του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εργαστήρια δεξιοτήτων 2020-2021: 3ος θεματικός κύκλος

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. Φ.7/86136/ΓΔ4/6-7-2020 (ΦΕΚ 2847/Β/13-7-2020) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίστηκε να εφαρμόσει την πιλοτική δράση "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Συνημμένα δημοσιεύεται ενδεικτικό φύλλο εργασίας μαθητή με τίτλο «Η ιστορία του ονόματος Χημεία. Η θεωρία των τεσσάρων στοιχείων» που αξιοποιεί το ψηφιακό λεξικό ΕΛΕΦΥΣ στο πλαίσιο του 3ου Θεματικού Κύκλου "Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη". Το πλήρες υλικό καθώς και τα portfolios των μαθητών/τριων είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Microsoft Office 365 Education (Microsoft Teams) του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εργαστήρια δεξιοτήτων 2020-2021: 2ος θεματικός κύκλος

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. Φ.7/86136/ΓΔ4/6-7-2020 (ΦΕΚ 2847/Β/13-7-2020) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίστηκε να εφαρμόσει την πιλοτική δράση "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός σύνδεσμος προς ψηφιακή αφίσα μαθητικής ομάδας για την επαναχρησιμοποίηση υλικών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Θεματικού Κύκλου "Φροντίζω το Περιβάλλον". Το πλήρες υλικό καθώς και τα portfolios των μαθητών/τριων είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Microsoft Office 365 Education (Microsoft Teams) του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

https://padlet.com/akoult19/red_team_b1

Εργαστήρια δεξιοτήτων 2020-2021: 1ος θεματικός κύκλος

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. Φ.7/86136/ΓΔ4/6-7-2020 (ΦΕΚ 2847/Β/13-7-2020) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίστηκε να εφαρμόσει την πιλοτική δράση "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Συνημμένα δημοσιεύεται ενδεικτική εργασία/παρουσίαση μαθητικής ομάδας για τα προβλήματα των εφήβων κοριτσιών στο πλαίσιο του 1ου Θεματικού Κύκλου "Ζω καλύτερα – Ευ Ζην". Το πλήρες υλικό καθώς και τα portfolios των μαθητών/τριων είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Microsoft Office 365 Education (Microsoft Teams) του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ολοκλήρωση πρώτης θεματικής ενότητας Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Το σχολικό έτος 2020-2021 ξεκίνησε στο Πειραματικό Γυμνάσιο ΠΑΜΑΚ η πειραματική εφαρμογή μιας καινοτόμας δράσης, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Παρά τις ιδιαιτερότητες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, λόγω των γνωστών και περιοριστικών συνθηκών διδασκαλίας κατά το τρέχον διάστημα της πανδημίας COVID-19, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος θεματικός κύκλος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, που διδάσκονται πιλοτικά σε όλες τις τάξεις του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η διδασκαλία του μαθήματος έγινε από την κ. Μαρία Μαχαιρίδου, ενώ στην ανάπτυξη επιμέρους ενοτήτων, στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας, συνεργάσθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.