Τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2023-2024

Τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2023-2024

Το Επ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τον τελικό πίνακα με τους κωδικούς των εισακτέων μαθητών/τριών που εγγράφονται στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 έπειτα από την κλήρωση που διενεργήθηκε την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και όπως ενημερώθηκε μετά από την κλήση επιλαχόντων μαθητών/τριών λόγω αποχωρήσεων/εγγραφών σε άλλα σχολεία.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ/ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

031764
037841
078463
127354
140526
146908
147089
170239
190643
203197
208946
260459
263497
268540
283950
301265
350972
369208
379610
389245
401832
428965
452703
508376
561493
591634
629154
647023
672815
680412
684921
706348
720413
725609
753281
758694
764982
791403
793106
804935
825974
860231
860923
865913
910257
921307
937615
947582
972361
973561
980546
983716